OM OS

Copenhagen Engineering er en moderne smedevirksomhed, med et passioneret og yderst kompetent team der står klar til at hjælpe og rådgive dig.

Med mange års erfaring og et brændende ønske om at udvikle, producere og montere indenfor vores fagområder industri (herunder olieoplag/terminaler samt kraftværker) og marineservice (skibsfart – fortrinsvis tankskibe), kan vi levere et kvalitetssikret resultat.

Vi fremstiller og montere rørsystemer – stålkonstruktioner og svejsning, samt fortager reparations- og serviceopgaver.

Vi har en fast civilingeniør tilknyttet til beregning, konstruktion og tegning. Ligeledes er der knyttet faste samarbejdspartnere til firmaet inden for områderne svejsekontrol, større ingeniøropgaver, el-installationer, pumpeopgaver samt tætte relationer til alle hverdagens leverandører inden for rør, stål og teknik.

Faciliteter

Copenhagen Engineering A/S er beliggende på Prøvestenen, hvor vi råder over et samlet areal på ca. 4000M2. Herunder er ca. 1000 M2 benyttet til værksteder, lager og kontorfaciliteter. Værkstederne er udstyret med opdaterede udsugningssystemer til svejsning/slibning samt portalkraner på op til 5 Tons.

I tilknytning til værkstedet har vi et velassorteret værktøjs- og materialelager med alle relavante dele til arbejdsområderne. Vores lager er udstyret med et moderne og brugervenligt scanningssystem, hvor medarbejderne kan scanne materialer direkte ind på et projekt eller en opgave.

Mandskabet består typisk af 12-15 kvalificerede medarbejdere med hver deres speciale inden for rør, stål og reparation/service. Svejserne er certificeret inden for svejsemetoderne 111 – 135 – 136 – 138 – 141.

Vi har 8 veludrustede servicevogne tilknyttet medarbejderne og råder over en del nyere udstyr som mobile svejsudsugninger, ventilatorer, generatorer, kompressorer, lifte og kraner. Servicevognene gør det muligt at udføre opgaver hos kunder, på tankskibe og som marineservice for skibe, der anløber Københavns havn m.v.

Sikkerhed og Arbejdsmiljø

Hos Copenhagen Engineering A/S værdsætter og respekterer vi vores medarbejdere og omgivelser og søger som følge heraf, at skabe et sikkert og sundt miljø. Vi ønsker at minimere miljømæssige påvirkninger fra vores produkter og aktiviteter og forhindre ulykker. Vi arbejder på daglig basis på at skabe en sikker og sund arbejdsplads.

For os hænger arbejdsmiljø, miljø, kvalitet og produktion tæt sammen. Vi bestræber os på, at støtte vores ansatte, kunder og leverandører i at udvikle lønsomme og sunde processer for erhvervsmæssig sundhed og sikkerhed.

Vi har systematiseret vores miljø- og arbejdsmiljøarbejde og arbejder på at skabe løbende forbedringer.

Det gør vi ved at bruge ISO 14001 (Miljøledelsesstandard) og ISO 45001 (Arbejdsmiljøledelsesstandard) som struktur for vores arbejde – efter nedenstående model:

CPH E figur

Kvalitetskontrol

Vores svejsere har altid opdaterede certifikater. Med vores svejseprocedurer opnår vi en sikker og optimal arbejdsgang. Vores projektopgaver foregår altid under én af vores tilpasset WPQR/WPS som sikrer en høj grad af kvalitetssikring.

Virksomheden er certificeret inden for kvalitetsstyringssystemet EN 3834-3:2006, samt inden for fremstilling af stålkonstruktioner EN1090-EXC 2